Vývoj životní úrovně Čechů v uplynulých třiadvaceti letech

Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu českých mezd, růst průměrných zaměstnanců, procentní  nárůst  příjmů  domácností  seniorů, domácnost, změny ve struktuře spotřeby, údaje o tvorbě úspor a úvěrů domácností.

To vše najdete v nové publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 –2016, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podle údajů z této publikace se průměrný měsíční příjem české domácnosti se vletech 2004 –2015 zvýšil z 8 666 na 13 738 Kč na jednoho jejího člena. Příjem důchodců na osobu byl v roce 2015 o 4 706 Kč vyšší než v roce 1993 a činil 12 541 Kč.

Zadluženost českých domácností u bank vzrostla z 114,8 miliard Kč v roce 1993 na 1 419,4 miliardy  Kč v roce 2016, přičemž od roku 2002 začaly převažovat úvěry na bydlení.

Více na https://www.mpsv.cz/files/clanky/31725/TZ_-_rocenka_casovych_rad.pdf

Komentáře jsou zakázány.