Výroční zpráva ombudsmanky o ochraně před diskriminaci

Ombudsmanka na svém webu zveřejnila výroční zprávu o ochraně před diskriminaci.

Oproti předcházejícím rokům se ombudsmanka více zaměřila na fenomén věkové diskriminace. Od roku 2014 se na ni totiž setrvale obracejí starší lidé, kteří ji žádají o radu, jak se proti diskriminaci především v oblasti zaměstnání bránit. V souvislosti s věkovou diskriminací se ombudsmanka, jak ve své výroční zprávě píše, zaměřila v diskusi s odbory a inspekcí práce na téma kolektivních smluv, které obsahují historická ustanovení, jež nepříznivě dopadají na starší pracující. Lektorovala také několik seminářů a jeden z nich dokonce na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zákonodárce upozornila na skutečnost, že je třeba novelizovat občanský soudní řád, aby se lidé mohli účinně bránit proti věkové diskriminaci i v oblasti služeb, bydlení či zdravotní péče.

Kromě věkové diskriminace se ombudsmanka ve zprávě ale zmiňuje také o celé řadě dalších důležitých témat, ať už se jedná například o diskriminaci z důvodu pohlaví, zdravotního postižení, rasy či etnicity. Rasa či etnicita byla v roce 2018 hlavním důvodem pro diskriminaci. Tímto tak odsunula na druhé místo diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a na třetím místě je stejně jako v minulém roce diskriminace z důvodu věku. Ve všech těchto případech se osoby nejčastěji setkávají s diskriminací v oblasti práce a zaměstnávání. Následuje pak diskriminace v oblasti poskytování zboží a sociálních služeb, bydlení, vzdělávání, veřejné správy a zdravotnictví. Ombudsmanka ve své zprávě zmiňuje také diskriminaci, kterou antidiskriminační zákony či jiné zákony neznají, a která se vážou k mezilidským konfliktům a osobním antipatiím.

Ombudsmanka ve zprávě rovněž uvádí konkrétní návody, jak řešit prostorovou segregaci ve školství, zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem, zajistit zubní péči dětem a mladistvým se zdravotním postižením, či účinně provádět kontroly rovného zacházení na pracovišti.

Celé znění výroční zprávy je dostupné pod tímto odkazem: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyrocni_zpravy/2018-DIS-vyrocni-zprava.pdf.

Komentáře jsou zakázány.