Vláda schválila materiál Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě ČR dne 7. ledna 2015 ke schválení materiál Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020. Vláda tento materiál, který definuje, jakým způsobem bude stát v příštích letech chránit české spotřebitele, schválila.

Významným opatřením pro posílení vymahatelnosti práva spotřebitelů má být systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Český spotřebitel stále zůstává cílem neseriózních prodejců zejména v oblasti internetového prodeje a prodeje mimo obchodní provozovny. V současné době je pro spotřebitele jedinou cestou, jak řešit spor s obchodníkem, soud. Proto spotřebitelé kvůli rizikům problém často raději neřeší a na své právní nároky rezignují.

Nový systém má významnou měrou posílit vymahatelnost práva mimosoudní cestou, která je nyní v praxi značně obtížná. „Nový nástroj pro vymáhání spotřebitelských práv, tedy mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, bude přínosný nejen pro spotřebitele, ale i pro poctivé podnikatele. Již letos by měly být vytvořeny potřebné legislativní podmínky, a to novelizací zákona o ochraně spotřebitele,“ vysvětlil ministr Mládek.

Povinnost vytvořit systém mimosoudního řešení sporů vyplývá i z evropské legislativy, resp. směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů, nařízení o on-line řešení spotřebitelských sporů. Uvedený návrh rovněž přispěje k usnadnění řešení přeshraničních sporů pramenících zejména z internetového obchodu, neboť funkční subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vybudované na společných kvalifikačních požadavcích budou vytvořeny ve všech členských státech EU. Mezní lhůtou pro realizaci v rámci EU je červenec 2015.

Více viz. http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-material-dulezity-pro-ochranu-spotrebitelu-priority-spotrebitelske-politiky-2015–2020-125833/

Komentáře jsou zakázány.