Vláda bude projednávat návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím z dílny ministerstva vnitra

Návrh má přispět k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, v neziskovém sektoru i v akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb, a to především prostřednictvím povinnosti zveřejňovat informace v otevřených (případně též strojově čitelných) formátech.

Projednávání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 7. ledna 2014 bylo přerušeno do příštího jednání vlády.

Více viz. http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady–7–ledna-2014-125830/

Komentáře jsou zakázány.