V únoru slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR

Přestože se v našich zemích datuje tradice ústavního soudnictví již k roku 1920, mezi roky 1938–1991 u nás Ústavní soud fakticky neexistoval. K obnově tradice došlo až ústavním zákonem č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky. V únoru 2017 tedy slavíme 25 let obnoveného ústavního soudnictví v ČR, respektive ČSFR.

Ačkoli český Ústavní soud není součástí soustavy soudů pro věci civilní, trestní a správní (podle čl. 91), z hlediska klasické dělby moci do soudní moci určitě patří. Avšak v jejím rámci zaujímá velmi neobvyklé, autonomní a do jisté míry i nadřazené postavení.

Ústavní soud ČR je totiž oprávněn přezkoumávat – jelikož i soudy podle čl. 91 nutno považovat za orgány veřejné moci, jak o nich hovoří ústava (čl. 87) – i jejich rozhodnutí (včetně rozhodnutí Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu), nicméně „jenom“ z hlediska jejich ústavnosti.

V ČR tvoří soud patnáct soudců Ústavního soudu, které jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Pro komparaci uveďme, že na Slovensku mají 13 soudců Ústavního soudu, dodejme, že slovenská ústava po vzniku SR stanovila počet soudců ÚS na deset, novelou v roce 2001 byl tento počet zvýšen na třináct.

Více na http://www.reflex.cz/clanek/komentare/77757/ustavnim-soudcem-pouze-jednou-posili-to-nestrannost-a-nezavislost-cele-instituce.html

Komentáře jsou zakázány.