Téměř polovina Čechů přispívá sice na charitu, ale pouze třetina pravidelně

Podle z výzkumu provedeného freeSAT v průběhu listopadu 2018 mezi více než 4900 osobami v České republice, téměř polovina lidí (46 %) v České republice přispívá na charitu Charitativní pomoc je nejčastěji určena organizacím, které pomáhají dětem (až 72 %), na druhém místě jsou organizace starající se o nemocné (50 %) a mezi třetí nejoblíbenější patří útulky pro zvířata.

Podle průzkumu se nejčastěji jedná o příspěvky ve formě peněžitých darů (82 %), druhou nejčastější formou pomoci potřebným, kterou praktikuje téměř třetina dárců, je darování oblečení (29 %).

Pouze jedna třetina respondentů uvedla, že přispívá pravidelně. V ostatních případech se jedná o pomoc příležitostnou. Polovina přispěvatelů má ve zvyku podporovat příležitostně jednu konkrétní organizaci a celá třetina respondentů pak přispívá v případě nějaké katastrofy nebo v podobné situaci, kdy je pomoc zapotřebí.

Mezi formu charity patří i příspěvky potřebným jedincům na ulici. Těm příležitostně přispívá jedna čtvrtina dotazovaných a celých 5 % respondentů podporuje pravidelně vždy stejnou osobu. Naopak jedna třetina respondentů vůbec nemá vůbec ve zvyku obdarovávat jedince na ulici. Téměř pětina z nás pak obvykle takto daruje částku vyšší než 100 Kč.

Více na http://www.protext.cz

Komentáře jsou zakázány.