Spolupráce ombudsmanů při řešení žádosti o dávky

Na ombudsmanku se obrátila rodina, která měla problémy při vyřizování rodinných dávek. Matka žije s dětmi v ČR a je na rodičovské dovolené, otec dětí pracuje v Rakousku. Dávky na děti má v takovém případě vyplácet rakouský stát, protože podle koordinačních nařízení platí, že když otec dítěte vykonává výdělečnou činnost v jiném státě EU a matka není na území ČR zaměstnána, je pro výplatu rodinných dávek primárně kompetentní stát, kde otec pracuje.

Příslušná rakouská instituce ale nereagovala a nezahájila výplatu dávek. Ombudsmanka se už setkala s vícero takových případů a oslovila proto rakouského ombudsmana, se kterým zahájili spolupráci na tomto případu. Rakouský úřad následně dávky přiznal a začal je vyplácet. 

Ombudsmanka v podobných případech, kdy se objeví pochybnosti o správnosti postupu úřadu, doporučuje, obrátit se na rakouského ombudsmana (obdobně to platí i v jiných zemích EU). Rovněž je možné požádat o pomoc organizaci SOLVIT, která bezplatně pomáhá občanům Evropské unie řešit problémy způsobené nesprávným uplatněním práva EU ze strany vnitrostátních orgánů veřejné moci.

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/s-prispenim-dvou-ombudsmanu-rodina-ziskala-davky-na-deti/

Komentáře jsou zakázány.