Služby následné péče jsou podfinancované, přesto fungují. Je to vlastně ekonomický zázrak

„Služby následné péče jsou podfinancované a je velice problematické zajistit je z prostředků poskytovaných v současné době zdravotními pojišťovnami. Lidé mají navíc mnohem větší nároky, než jsou schopna zařízení následné péče uspokojit. A větší nároky má i objektivní péče,“ říká v pořadu Jak to vidí gerontoložka Iva Holmerová.

Od pobytu v zařízení dlouhodobé následné péče očekáváme určitý komfort. Navíc jejich provoz je mnohem nákladnější než v běžné nemocnici, poukazuje Iva Holmerová na specifika zdravotně-sociálních služeb. Klienti podle ní očekávají, že budou ubytováni relativně komfortně, tedy na jedno- případně dvoulůžkových pokojích, v čistém a útulném prostředí s odpovídajícím příslušenstvím. Současně očekávají, že o ně bude dostatečně postaráno i z hlediska zdravotnického.

„Tato zařízení přitom paradoxně nemohou čerpat příspěvek na péči. Ten náleží pečujícím domácnostem, sociálním zařízením a službám, ale nikoli nemocnicím, respektive zařízením dlouhodobé následné péče,“ pojmenovává gerontoložka jeden ze zásadních systémových problémů.

Jaké systémové opatření by podle Ivy Holmerové mohlo zlepšit podmínky jak pro pacienty, tak pro samotná zdravotnická zařízení? „Myslím, že je zapotřebí integrovat zdravotnické a sociální služby a jednoznačně a správně je definovat. Vymezit, co je následná péče, která slouží k doléčení, rehabilitaci a návratu, a co je dlouhodobá péče, která by měla být integrovanou zdravotně-sociální službou.“

Podle gerontoložky také nefunguje komunikace mezi resorty ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí: „Dokonce i v dobách, kdy byli ministři ze stejné politické strany, nedocházelo k adekvátní komunikaci. A když se do toho přidá ještě specifický názor zdravotních pojišťoven, které zpravidla tvrdí, že navýšit financování nejde, vzniká totálně bludný kruh.“

Více na https://dvojka.rozhlas.cz/iva-holmerova-sluzby-nasledne-pece-jsou-podfinancovane-presto-funguji-je-vlastne-7802352

Komentáře jsou zakázány.