Setkání s lidmi s psychosociálním postižením u ombudsmanky

V pátek 29. března 2019 proběhlo setkání s lidmi s psychosociálním postižením a zástupci  neziskových organizací, které se zabývají podporou právě těchto lidí. Cílem setkání bylo nasbírat podněty pro činnost odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením v oblasti duševního zdraví, ale především otevřít diskusi přímo s lidmi se zkušeností.

Z prvního setkání, které současně otevřelo dlouhodobou spolupráci, vyplynula následující témata: zaměstnávání lidí s duševním onemocněním, problematika nedobrovolné  hospitalizace a s ní související informovanost pacientů a možnostech obrany a postupu v takové situaci a v neposlední řadě také podpora pečujících osob.

Více na https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/aktuality-z-monitorovani/aktuality-z-monitorovani-2019/setkani-s-lidmi-s-psychosocialnim-postizenim/

Komentáře jsou zakázány.