Otevřený dopis ohledně návrhu zákona o regulaci prostituce

Vážená paní poslankyně / vážený pane poslanče, obracíme se na Vás ohledně návrhu zákona o regulaci prostituce, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Dovolte nám vyjádřit své hluboké znepokojení nad tímto vývojem a představit Vám důvody pro jednoznačné zamítnutí tohoto … Pokračovat ve čtení

Český helsinský výbor se připojil k evropské výzvě solidarity s maďarskými neziskovými organizacemi

Český helsinský výbor podpořil Českou ženskou lobby spolu s dalšími členskými organizacemi v připojení k celoevropskému prohlášení solidarity s občanským sektorem v Maďarsku. V Maďarsku dochází k pronásledování neziskového sektoru vládou Viktora Orbána, který byl znovuzvolen v dubnu tohoto roku. Od znovuzvolení vede maďarská vláda štvavou kampaň proti … Pokračovat ve čtení

Výzva k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti

V otevřeném dopise vyzývají zástupci a zástupkyně neziskových organizací (včetně členských organizací České ženské lobby) předsedy jednajících stran k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti. Tisková zpráva: Čtyřicet neziskových organizací vyzvalo předsedy stran jednajících o koalici k založení Ministerstva … Pokračovat ve čtení