Protože chybí zákon o sociálním bydlení, vyrůstají v ČR děti v ústavech

Bytová politika po roce 1989 nezohledňovala proměny české společnosti. Velká část lidí kvůli tomu živoří, anebo už o stálé bydlení přišla úplně. Doplácíme na to všichni, včetně střední vrstvy.

Zákon o sociálním bydlení by měla na podzim letošního roku projednávat vláda. Přípravu zákona, který měl už být schválený, se snaží brzdit různé zájmové skupiny.

Příprava zákona o sociálním bydlení se nelíbí některým obcím. Ty by podle připravovaného zákona měly povinnost zajišťovat sociální bydlení všem svým obyvatelům. Tedy i těm, kteří v současné době žijí na ulici, anebo bydlí na ubytovnách.

Překážkou je také diskriminace na trhu s byty. Předsudky. Problémem jsou ale také mnohdy vysoké kauce ve výši jednoho až tří nájmů, které nízkopříjmové rodiny nemají šanci uhradit.

Majitelé bytů často nechtějí pronajímat byt osobám, které ohodnotí jako problémové. Mezi ně patří přirozeně ti, kteří již o bydlení přišli a jsou bezdomovci, ale třeba i lidé psychicky nemocní, nebo jakkoli vyčnívající. Právě jim, stejně jako nízkopříjmovým skupinám, by zákon o sociálním bydlení měl účinně pomoci.

Více na http://denikreferendum.cz/clanek/23215-zakon-o-socialnim-bydleni-protoze-chybi-vyrustaji-tu-deti-v-ustavech

Komentáře jsou zakázány.