Podporují nás

Podporovatelé jsou pro naši činnost nesmírně důležití. Ať už se jedná o poskytnuté granty, dary nebo i různé jiné formy podpory – velmi si jich vážíme a věříme, že výsledky naší činnosti svědčí o smyslupnosti takto poskytnuté pomoci.  Rovněž je pro nás velkým přínosem práce dobrovolníků, kteří se podílejí např. na chodu Poradenského centra ČHV, pomáhají v administrativě, při překladech a dalších aktivitách. Děkujeme!

Pomáhejte s námi

Pomáháme konkrétním lidem! Zapojte se a pomáhejte s námi!

  • Staňte se naším členem.
  • Staňte se naším dobrovolníkem.
  • Přispějte na konkrétní činnost ČHV.
  • Darujte užitečnou věc nebo službu.

Chci darovat Českému helsinskému výboru

  • Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 5, č. ú. 2542779329/0800
  • IČO: 00539708

Všem dárcům a dobrovolníkům děkujeme za důvěru a podporu, kterou nám vyjadřují.

V roce 2020 činnost ČHV podporují

Firemní dárci

Uhlíř, Homola a společníci 1 000 Kč / měs.
Moreno Vlk & Asociados 10 000 Kč

 

Individuální dárci

  Lubomír Majerčík 200 Kč / měs.

 

Granty a dotace

MPSV: Sociální služby 3 731 000 Kč

 

Jiná podpora

Techsoup poskytnutí softwaru

 

Stážisté / Dobrovolníci

  Hana Houdková  
  Věra Jírová  
  Eleanore Medard (Francie)  
  Ondřej Rajmon