Podle průzkumu většina Čechů souhlasí s udělením azylu válečným uprchlíkům

Průzkum s překvapivými výsledky provedla agentura STEM, kdy 65% dotázaných ze vzorku 1050 lidí uvedlo, že by ČR měla udělit azyl lidem prchajících z válečných oblastí. Výsledek ne příliš koresponduje se současnými negativními náladami ve společnosti, které jsou prezentované v médiích nebo na sociálních sítích. Přesto se i tak ochota poskytnout azyl oproti poslednímu průzkumu agentury z roku 2005 snížila o 19%, a to z tehdejších 84% souhlasných stanovisek pro možnost udělit azyl. Ochota poskytnout azyl se snížila i u ostatních sledovaných motivů uprchlíků opustit svou zem. Více než polovina dotázaných (52%) souhlasí s poskytnutím azylu z náboženských nebo rasových důvodů. Opět zde je zaznamenán výrazný pokles od roku 2005, kdy se vyjádřilo pro poskytnutí azylu z náboženských a rasových důvodů až 78% respondentů. O poznání horší ochota poskytnout azyl je z důvodu špatné hospodářské situace. Je zajímavé, že ještě v roce 2005 bylo dle průzkumu až 59% dotázaných ochotno udělit azyl z důvodu špatné ekonomické situace. V roce 2016 je tomu pouze u 24% oslovených.  Z průzkumu vyplývá, že více tolerantní a ochotní poskytnout azyl jsou lidé s vysokoškolským vzděláním a pravicově smýšlející občané.

Více na: https://www.stem.cz/ochota-udelovat-azyl-uprchlikum-se-v-ceske-verejnosti-snizila-presto-by-stale-vetsina-lidi-dala-azyl-uprchlikum-ze-zemi-kde-se-valci/

Komentáře jsou zakázány.