Participace občanů při přípravě statistické zprávy o českém soudnictví

Statistická zpráva je důležitým předmětem pro hodnocení stavu českého soudnictví, jelikož poskytuje veřejnosti statistická data, která znázorňují vývoj českého soudnictví a yumožňují detailní náhled na fungování české justice prostřednictvím statistik. Ministerstvo spravedlnosti chce proto vyzvat českou veřejnost, aby se na přípravě další statistické zprávy podílela a zaslala své podněty a připomínky do 31.1 2019 na e-mail .
Výroční zprávy z předcházejících let je možné nalézt pod tímto odkazem: https://www.justice.cz/web/msp/statisticke-udaje-z-oblasti-justice.

Více na: https://justice.cz/?clanek=verejnost-se-muze-podilet-na-priprave-dalsi-statisticke-zpravy-o-ceskem-soudnict-1

Komentáře jsou zakázány.