Opatrovník musí bránit zájmy opatrované osoby

Na ombudsmanku se obrátila žena, která byla omezena na svéprávnosti, a její zájmy měl hájit opatrovník stanovený soudem. Žena vlastnila na půl rodinný dům spolu se svým bratrancem. Ten celou nemovitost pronajímal, aniž by to se ženou a opatrovníkem předem prodiskutoval. Opatrovník v této záležitosti účinně nehájil zájmy opatrované a nebyl pro ni schopný vymoci adekvátní podíl na pronájmu.

Žena byla omezena ve svéprávnosti úkonům v listopadu 2007. Opatrovník jí byl ustanoven až v červenci roku 2010. Poté, co opatrovník převzal výkon opatrovnictví, se opatrovník dozvěděl o uzavření kupní smlouvy, kterou žena převedla svou polovinu nemovitosti na svého bratrance. V květnu 2011 podal opatrovník návrh na prohlášení neplatnosti této smlouvy. U soudu uspěl a žena se tak opět stala spolumajitelkou svého domu.

Dům mezitím pronajímal druhý spolumajitel různým nájemcům včetně obchodní společnosti, ve které měl sám podíl. Žena z tohoto pronájmu neměla žádný užitek. V rozmezí více než dvou a půl let oslovil opatrovník spoluvlastníka nemovitosti pouze dvěma písemnými výzvami, jež žádaly doložení nájemních smluv.

Opatrovník se spokojil s tím, že mu spolumajitel zaslal celkovou částku za pronájem – bez doložení nájemních smluv nebo podrobného vyúčtování. Opatrovník současně zanedbal povinnost informovat o problematické situaci příslušný opatrovnický soud v každoročním vyúčtování správy jmění.

Ochránkyně shledala pochybení v tom, že opatrovník pečlivě nechránil zájmy opatrované, nevysvětlit ji, že by jako spolumajitelka měla mít z pronájmu nemovitosti užitek, ačkoliv věděl, že žena není schopná pochopit důsledky uzavírán smluv. Nepřičinil se o to, aby došlo k uzavření nájemní smlouvy za zákonných podmínek a ke sjednání výše nájemného za účasti opatrované. Opatrovník také dostatečně neusiloval o vymožení doplatku na nájemném.

Na základě šetření ombudsmanky opatrovník učinil všechny navržené kroky k nápravě. Po vydání závěrečného stanoviska došlo z podnětu opatrovníka ke schválení prodeje spoluvlastnického podílu na nemovitosti opatrované opatrovnickým soudem. Takové bylo také její přání. 

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/opatrovnik-musi-branit-zajmy-opatrovane-osoby/

Komentáře jsou zakázány.