Ombudsmanka seznámila ministry nové vlády o problémech, se kterýma se její klienti často potýkají

Ombudsmanka informovala ministry nové vlády o problémech, se kterými se u svých klientů často setkává. Tyto problémy se navíc mnohdy týkají zvlášť ohrožených skupin. Většina problémů má systémový charakter a jejich řešení si žádá delší dobu (např. přijetí komplexní novely právního předpisu) a aktivní přístup ministerstva. Ombudsmanka tak navrhuje všem ministrům osobní setkání, aby mohlo dojít k prvotnímu seznámení s tématy. Detailně by se pak jednotlivými problémy zabývali odborníci z ministerstev a Kanceláře veřejného ochránce práv.

S největším počtem případů k řešení se ombudsmanka obrátila na ministryni práce a sociálních věcí. Témata těchto případů se týkala například délky řízení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením, vyšší částky životního a existenčního minima nebo chybějícího zákona, jenž by upravil některá práva osob se zdravotním postižením. Ombudsmanka rovněž požádala ministryni práce a sociálních věcí o seznámení s aktuálním stavem v oblasti péče o ohrožené děti.

Na několik opakujících se problémů upozornila ombudsmanka také ministerstvo zdravotnictví, řešit je dle ní nutné například: domovy pro děti do tří let, přístup k hrazené předporodní a poporodní péči porodních asistentek, komplikace při vyřizování stížností na poskytovatele zdravotních služeb, šetření stížnosti na zdravotní služby poskytované zařízením sociálních služeb či neoprávněné použití omezovacího prostředku jako přestupek.

Ministra vnitra ombudsmanka upozornila na nutnost věnovat se zkrácení doby pro vystavení pasu pro dítě českého občana narozené v cizině a problematice zvláštní matriky, dálkovému nahlížení do spisu či o nutnosti vynaložit energii do změny správních obvodů pro vstup do partnerství.

Více na https://socialnipolitika.eu/2018/09/ombudsmanka-zada-ministry-o-reseni-dlouhodobych-problemu-mpsv-vycita-napriklad-delku-rizeni-o-prispevku-na-peci-nebo-nizke-zivotni-a-existencni-minimum/

Komentáře jsou zakázány.