O nás bez nás, kritizuje John Bok postup vlády při rušení výborů Rady vlády pro lidská práva

Na podzim obdrželi členové výboru Rady vlády pro lidská práva úřední e-mail, že k poslednímu listopadu končí, výbory se ruší, a v polovině prosince se dozvědí, co bude dál.

Jedním z „nadbytečných“ výborů, který byl zrušen je i výbor pro sociální práva a výbor pro biomedicínu. Úředníci zřejmě nabyli dojmu, že nejsou témata, kterými by se tyto výbory zabývaly. Je celkem příznačné, že stejný osud potkal kdysi výbor pro osvětu v oblasti lidských práv. Co takhle zrušit celou Radu, když už stejně umírá na nedostatek podpory a zájmu?

Více na http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/o-nas-bez-nas-kritizuje-john-bok-postup-vlady-pri-ruseni-vyboru-rady-vlady-pro-lidska-prava–1445854

Komentáře jsou zakázány.