Můžeme očekávat zvýšení přílivu migrantů z Východní Evropy?

Polské Centrum pro východní studia, které se zabývá předvídáním možné migrace z východní Evropy do Evropské unie a nových členských států Evropské unie, tvrdí, že k žádnému velkému zvýšení pracovních migrantů z východní Evropy (Běloruska, Moldavska a Ukrajiny) po uvolnění vízového režimu. Jeden z důvodů proč nedojde k rapidnímu zvýšení počtu pracovních migrantů je druh víza, který bude zrušen. Uvolnění vízového režimu se týká cestovních víz na dobu 90 dní. Lze však očekávat, že migranti žijící na půdě Evropské unie se zde budou chtít trvale usadit a přivést si zbytek své rodiny.

Mezi další důvody, proč nebude docházet k rapidnímu zvýšení počtu migrantů z východní Evropy, je samotné nasycení celého migračního procesu na Západ. Migrace začala před několika lety a ti, kdo chtěli najít práci v zemích EU, si ji již našli a získali i státní občanství. Oblíbenými zeměmi pro migranty z východní Evropy jsou Polsko, Itálie, Česká republika, Španělsko a Německo. Nejoblíbenější destinací pro migraci ze zemí východní Evropy nadálé zůstává Rusko. 50 % migrantů z Ukrajiny, Moldavska a dokonce 90 % z Běloruska směřuje do Ruska. Neočekávaný nárůst migrantů z východní Evropy je také spjat se stárnutím obyvatelstva, které brání samotné migraci z regionu.

Celý článek dostupný v anglickém jazyce zde: http://euobserver.com/opinion/124936

Komentáře jsou zakázány.