Ministryně Maláčová se zúčastnila jednání Rady EPSCO

Ve dnech 10. -11. 4. 2019 se v Bukurešti uskutečnilo zasedání ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku a rovné příležitosti zemí EU. Tématem neformálního jednání ministrů, zástupců unijních institucí a sociálních partnerů byla problematika rovných příležitostí žen a mužů, a to především v oblasti zaměstnanosti. 

Ministryně Maláčová považuje za klíčové téma neformálního zasedání ministrů především nerovné odměňování mužů a žen. „Když hovoříme o rovných příležitostech žen a mužů, pak je hlavním problémem České republiky rozdíl v platech, který je napříč ekonomikou celých 22%. Na stejné pozici a za stejnou práci je rozdíl tak velký, jako kdyby muži dostávali na konci roku třináctý plat a ženy nikoliv. Jsem proto ráda, že se podobná témata řeší i na nadnárodní úrovni.“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Mezi možná řešení, o kterých zástupci členských států EU diskutovali, patří například zajištění flexibilních forem práce a zkrácených úvazků. Pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem je kromě podpory zkrácených pracovních úvazků důležitá i dostupnost předškolní péče. MPSV proto kromě změn v zákoníku práce, která by měla umožnit vznik tzv. sdílených pracovních míst, podporuje také vznik a provoz zařízení předškolní péče (dětské skupiny a mikrojesle).

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/35383/TZ_-_Ministryne_Malacova_se_ucastni_jednani_Rady_EPSCO.pdf

Komentáře jsou zakázány.