Média

Média jsou v dnešní době významnou a vlivnou sílou. Na jedné straně mohou působit osvětove na společnost, na straně druhé mohou být prostředníkem mezi neziskovým sektorem a institucemi, na které se nevládní organizace snaží působit. Proto jim také my přikládáme náležitou pozornost a snažíme se vhodným způsobem média využívat jak v našich osvětových aktivitách, tak právě jako cestu působení na relevatní státní nebo jiné orgány.

Tato rubrika obsahuje kontaktní informace pro novináře, tiskové zprávy ČHV, články nebo vysílání rozhlasových a TV stanic, kde se ČHV objevil a dále pro Vás vybíráme zajímavé články z médií (nejen) s lidskoprávní tematikou.