Lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb nezůstanou bez zdravotní péče

Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje téměř 64 tisíc lůžek v 924 v zařízeních sociálních služeb povinně poskytujících ošetřovatelskou péči. V těchto zařízeních od roku 2008 dochází k poklesu zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester, které zajišťují ošetřovatelskou péči podle indikace praktického či odborného lékaře. Finanční prostředky plynoucí z veřejného zdravotního pojištění pro výkon ošetřovatelské péče jsou nedostatečné. Pokrývají necelých 70 procent celkových personálních nákladů.

Podle MPSV lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb nezůstanou bez zdravotní péče. Struktura klientů v pobytových sociálních službách se v posledních deseti letech významně změnila. Klienti potřebují z důvodu zhoršování se zdravotního stavu intenzivnější zajištění ošetřovatelské péče. Proto Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zpracovává efektivní nástroje na zajištění potřeb klientů sociálních služeb.

„Myslím si, že společnými silami a na základě vzájemné komunikace můžeme nalézt způsoby, jak trvale a dostatečně zajistit klientům kvalitní péči“ uvedla ministryně Marksová na prvním jednání zástupci MPSV o poskytování a hrazení zdravotní péče v sociálních službách se zástupci Ministerstva zdravotnictví, odborů, poskytovatelů sociálních služeb a ředitelem VZP.

Více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/21387/TZ_230615b.pdf

Komentáře jsou zakázány.