Lidé bez domova mohou v mrazech požádat o speciální dávky na nocleh

Osoby bez domova a finančních prostředků, kterým hrozí vážné poškození zdraví z důvodu mrazů, si mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta může sloužit například jako úhrada jednorázového výdaje spojeného se zaplacením noclehu. Žádost o vyplacení této dávky si budou moci lidé bez domova a finančních prostředků podat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR. Sociální pracovníci jsou lidem v nouzi k dispozici a pomohou jim najít vhodné ubytování nebo vyplnit žádost o dávku, uvedla ředitelka ÚP Kateřina Sadílková.

Společně se žádostí musí klient nebo jeho zmocněný zástupce doložit doklad o zaplacení poplatku za nocleh, nebo doklad o tom, že má zajištěno ubytování na stávající noc. ÚP ČR může v takovém případě poskytnout dávku opakovaně, ale maximálně po dobu dvou měsíců. Výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10-ti násobek částky životního minima jednotlivce.

Kromě pomoci lidem bez domova lze dávku využít například na úhradu vzdělání nebo se zájmovou činnost chudých dětí, propuštěným z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody. Dávku lze rovněž využít po propuštění ze zdravotnického zařízení při ukončení léčby závislostí, psychiatrické léčebny nebo ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy, z pěstounské péče po dosažení zletilosti, nebo osobám, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1 000 Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce.

Více na: https://socialnipolitika.eu/2019/01/lide-bez-domova-mohou-v-mrazech-pozadat-o-penize-na-nocleh/

Komentáře jsou zakázány.