Informace ze zahraničí

Český helsinský výbor spolupracuje s řadou zahraničních subjektů (více viz. rubrika členské sítě), o jejichž činnosti Vás chceme v rámci našich omezených možností průběžně informovat.

Zprávy jsou zatím z důvodu naší omezené kapacity pouze v anglickém jazyce. Pokud chcete podpořit jejich šíření, hledáme dobrovolníky na překlad zpráv do českého jazyka a na korektury anglické stránky webu. Zájemci se mohou přihlásit na: info@helcom.cz.

Press release: CHC attended Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL’s) Webinar on Resolving Domestic Violence: Has the Istanbul Convention had an Impact?

On the 16th of April 2021 CHC representative attended Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL’s) ‘Human Rights Webinar on Resolving Domestic Violence: Has the Istanbul Convention had an Impact’? Over 150 participants gathered online to discuss the significant … Pokračovat ve čtení

European Network Against Racism (ENAR) talks about Denmark and its long tradition of denying structural racism as an obstacle for ethnic minorities

The Czech Helsinki Committee (CHC), as a member of the European Network Against Racism (ENAR), shares information related to its recent activities. By the end of July 2020, European Network Against Racism (ENAR) published information about Denmark and its long … Pokračovat ve čtení

The Czech Helsinki Committee contributed the European Network Against Racism’s (ENAR) collective report on the Equality Directives’ implementation to the European Commission

2020 marks the 20th anniversary of two Equality Directives: the Racial Equality Directive (2000/43/EC) and the Employment Equality Directive (2000/78/EC) which are key European Union non-discrimination directives. Every five years, the European Commission (EC) reports to the European Parliament and … Pokračovat ve čtení

Další příspěvky

Archiv Informace ze zahraničí