Hromadné žaloby jako realita současného vyspělého práva

Návrh paragrafového znění zákona o hromadných žalobách má být vládě předložen v březnu roku 2019. Podoba návrhu zákona o hromadných žalobách byla ale částečně upřesněna během sympozia, které se konalo dne 14. listopadu 2019 s JUDr. Anežkou Janouškovou z oddělení civilního práva legislativního odboru ministerstva spravedlnosti.

Během loňského sympozia nebyly reakce na návrh zákona o hromadných žalobách příliš pozitivní, nyní se ale advokáti už k principům nového zákona vyjadřili smířlivěji. „Hromadná žaloba přijata bude, doba to vyžaduje,“ poznamenal například ve svém referátu advokát Jaroslav Heyduk. 

Věcný záměr je stále upřesňován, některé záměry principy nového zákona jsou už ale ministerskými legislativci definitivně navrženy. Jedná se například o princip opt-out a opt-in. Legislativci rozhodli, že budou platit oba principy.
Princip opt-out – odhlašovací má být uplatňován u méně závažných nároků, zatímco nad částku 10 000 nároku by mělo být vedeno řízení přihlašovací – opt-in. 

Další otázka, kterou legislativci navrhli, definuje, kdo má vůbec právo podat hromadnou žalobu. V systému opt- out to má být správce skupiny jako akreditovaná osoba s vysokoškolským vzděláním, důvěryhodností a dostatečnými finančními prostředky, subjekty ziskové i neziskové. V principu opt-in pak člen skupiny, správce nebo nezisková organizace.

Rozhodnuto je rovněž, že budou hromadné žaloby financovány investorem.
Návrh zákonu o hromadných žalobách je podle Janouškové také slučitelný s legislativou Evropské unie. Aktuální návrh směrnice EU o zástupných žalobách je sice sestaven jinak, ale první článek neodporuje tomu, aby si Česká republika zvolila vlastní systém kolektivních žalob.

Více na: http://www.ceska-justice.cz/2018/11/dnesni-doba-vyzaduje-prijeti-zakona-hromadnych-zalobach-shodli-se-pravnici/ 

Komentáře jsou zakázány.