Hanobit třídu podle příslušnosti k jednotlivým třídám společenského života bude nově trestné

Do právního řádu ČR bude nově zařazen nový trestný čin hanobení pohlavní orientace a příslušnosti k jednotlivým třídám společenského života. Současný trestní zákon doposud myslel na ochranu a protekci před hanobením především v oblasti příslušnosti k národu, rase, etnické skupině a politického nebo náboženského vyznání. Pod vlivem požadavku z Evropské unie bude do stávající právní úpravy nově zařazena ochrana příslušnosti k určité třídě zastávající podobný styl života, sexuální orientaci nebo pohlavní identity. Podněcování nenávisti k homo, trans a asexuálům se tedy nově stane trestným činem.

Více na: http://www.ceska-justice.cz/2016/04/cr-zavadi-trestny-cin-hanobeni-zivotniho-stylu-tridy-i-podnecovani-nenavisti-k-homo-trans-a-asexualum/

Komentáře jsou zakázány.