Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že ČR porušila právo otce a dcery na respektování soukromého a rodinného života

Česká republika nesplnila podle dnešního rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva závazek přispívat k udržování rodinných vazeb mezi otcem a dcerou. Rozhodnutí se týká případu čtyřiašedesátiletého českého občana, otce, který si stěžoval, že mu české úřady znemožňují kontakt s dcerou, které je nyní již 11 let. Dívka byla od roku 2007, kdy zemřela její matka, která ji měla v péči, v Klokánku. Tam ji otec pravidelně navštěvoval a požádal i o svěření do péče. V roce 2008 byl vypracován posudek, který doporučil, aby bylo dítě předáno otci pouze na základě výslovného přání dítěte, kterému bylo v té době pět let. V roce 2010 soud rozhodl, že osobnost otce je vážnou a nepřekonatelnou překážkou svěření dcery do péče. Později toho samého roku pracovníci terapeutického centra, kde se dítě léčilo, uvedli, že setkání s otcem nejsou pro dítě prospěšná. Dcera si ho prý vidět nepřála, dokonce se ho bála a začala křičet, když za ní přišel. Soud poté nařídil ukončení kontaktu mezi otcem a dcerou a po správním řízení bylo dítě umístěno do pěstounské rodiny. Otci povolil pouze písemný kontakt.

Otec se poté dovolával u Evropského soudu pro lidská práva práva na respektování soukromého a rodinného života podle článku 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Původně žádal patnáct tisíc eur (asi 420 000 korun) pro sebe a stejnou částku i pro svou dceru za morální újmu. Stát ale nakonec zaplatí jen tisíc eur za náklady na soudní řízení. Fakt, že soud rozhodl, že úřady pochybily, je podle verdiktu dostatečnou satisfakcí. Více informací na http://www.novinky.cz/domaci/342524-cr-neumoznila-udrzet-rodinne-vazby-rozhodl-soud-pro-lidska-prava.html

Komentáře jsou zakázány.