EU zkoumá diskriminaci romských dětí v českém vzdělávacím systému

Evropská komise nyní zkoumá českou odpověď na svou loňskou formální žádost o informace ohledně údajné diskriminace romských dětí v českém vzdělávacím systému. Věc přitom může teoreticky skončit až u unijního soudního dvora.

Eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová k tomu řekla, že komise čeká na to, v jaké podobě bude školský zákon nakonec schválen. Ve stávající podobě se jí novela jeví jako nástroj ke zlepšení situace. Komisi jde především o to, aby děti „se složitými sociálně-kulturními základy“ měly přístup k běžnému vzdělávání v běžných školách.

Česká vláda by proto podle ní měla přijít se zárukami, že nový přístup začne brzy fungovat. Zákon samotný totiž zřejmě přinese výsledky až příští rok na podzim. České úřady by se však mohly snažit o změnu přístupu už letos. „Mám obrovský respekt k zákonu, ale leccos lze udělat už dříve,“ poznamenala eurokomisařka.

„Při dobré diagnostice a individuálním přístupu bychom měli dosáhnout toho, že se speciálně u romských dětí rychle a zásadně sníží procento, které se dneska posílá do speciálních škol,“ řekla eurokomisařka a někdejší ministryně české vlády. Zdůraznila ale také, že kromě spokojenosti se zákonem jsou nutné hlavně skutečné výsledky. „Chceme vidět zavádění těch věcí do praxe,“ zdůraznila Jourová.

Chystaná novela školského zákona a od roku 2017 povinné roční předškolní vzdělávání jsou podle ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera příklady, jak se česká vláda snaží vyrovnat s kritikou z EU ohledně diskriminace romské menšiny ve školství. V Bruselu o nejdůležitějších aspektech romského začleňování do společnosti už podeváté jednali zástupci členských zemí unie, evropských institucí i nevládních organizací osmadvacítky.

Dienstbier však nechtěl závěry evropské exekutivy předjímat. Zdůrazňoval, že česká vláda se reálně existující problémy snaží řešit především kvůli samotné české společnosti.

„Když určitá část dětí nedostane vzdělání, tak jsou pak handicapovány pro celý život, na trhu práce, ve všech sociálních aspektech. Není naším zájmem přenášet sociální vyloučení na další generace, děti za nic nemohou. Nebylo to jejich rozhodnutí, do jakého prostředí se narodily,“ prohlásil Dienstbier v rozhovoru poskytnutém České televizi.

Připomněl také, že vláda už v únoru přijala strategii romské integrace do roku 2020. Kromě schválení novely školského zákona je ovšem podle Dienstbiera také potřeba změnit financování, aby na nová opatření měly školy dostatek peněz.

EU, ale také Rada Evropy dlouhodobě kritizují Českou republiku především za stále příliš vysoký počet romských dětí „s mírným mentálním postižením“ ve speciálních školách. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny podle Dienstbiera navrhuje tuto kategorii od příštího školního roku zrušit, a tak vtáhnout do hlavního vzdělávacího proudu alespoň děti, které budou nastupovat do první třídy.

Více na http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/eu-kritizuje-cesko-kvuli-diskriminaci-romu-ministr-vysvetloval_336571.html#.VQlH8OHggf4

Komentáře jsou zakázány.