EU chce větší investice do lidských zdrojů

Země, které poskytují kvalitní pracovní místa, účinnou sociální ochranu a také investují do lidského kapitálu, jsou odolnější vůči hospodářské krizi. To je jedno z hlavních zjištění přehledu vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě za rok 2014, který vydala Evropská komise. Přehled také zdůrazňuje, že je nezbytné investovat do vzdělávání a péče o správné dovednosti pracovních sil s cílem podpořit produktivitu.

Podle dokumentu byl negativní dopad recese na zaměstnanost a příjmy nižší v zemích, které mají otevřenější a méně roztříštěné trhy práce a více investují do celoživotního učení. Přehled dále zdůrazňuje, že účinné investice do lidského kapitálu neobnášejí pouze vzdělávání a odbornou přípravu v odpovídajících dovednostech, ale také vhodné podmínky, jež by lidem pomohly tyto dovednosti udržet a rozvíjet v průběhu celého jejich pracovního života. V souvislosti s tím je nezbytná přiměřená politika, která by zabránila plýtvání lidským kapitálem způsobenému nízkým využitím potenciálu zaměstnanosti, zdůrazňuje dokument.

Více na http://www.novinky.cz/kariera/359281-eu-chce-vetsi-investice-do-lidskych-zdroju.html

Komentáře jsou zakázány.