Diskuse v pořadu ČT „Máte slovo“ na téma: Máme mít strach z agresivních psychotiků mezi námi?

Ředitelka ČHV Mgr. Lucie Rybová vystoupila dne 18. června 2015 v diskusním pořadu České televize “Máte slovo”, kde upozornila, že osoby s duševní poruchou jsou samy obětí nefungujícího systému péče o duševní zdraví. Zhoršení projevů duševní nemoci s následkem smrti nevinných lidí či dokonané sebevraždy osoby s duševní nemocí by mohly předejít krizové mobilní týmy a další terénní služby odborníků, kteří kromě péče o zdravotní stav, pomohou nemocné osobě řešit problémy spojené se zaměstnáváním, bydlením, trávením volného času nebo navazováním či udržením kontaktů s rodinou či okolím. Dlouhodobě neřešené problémy v těchto oblastech jsou podle L. Rybové nejčastější příčinou zhoršení zdravotního stavu osoby s duševní nemocí. Bez aktivní podpory okolí má člověk s duševní nemocí jen malou šanci problémy zvládnout sám. Vytvoření registru potencionálně nebezpečných duševně nemocných lidí je tedy řešení pouze formální a nemůže předejít tragediím, kdy osoba s duševní poruchou v atace na někoho zaútočí.

Více na: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/

Komentáře jsou zakázány.