Projektová činnost

Projektová činnost

Jde o dlouhodobé, významné lidsko-právní aktivity ČHV, které jsou financovány prostřednictvím časově a finančně omezených tzv. projektů. Protože se jedná o systémové problémy, není možné je uspokojivě vyřešit v krátkodobém horizontu jednoletého financování. Často se podaří pouze na tyto problémy upozornit, nastínit jejich řešení, připravit změny právní úpravy apod. K úspěšnému vyřešení daného problému nemá ČHV dostatečné finanční a personální zdroje a tudíž při ukončení finanční podpory ze strany státu či nadace se stává záležitost tzv. „spícím“ (ukončeným) projektem a záleží pouze na okolnostech, které umožní se k dané problematice vrátit.

Nástin existujících lidsko-právních problémů z oblasti práv občanských, politických, sociálních, práv na zdravotní péči, práv různých skupin obyvatelstva (děti, senioři, zdravotně postižení, …), které by bylo vhodné či potřebné řešit ze strany státu přímo či finanční podporou neziskových organizací jako je např. ČHV, každoročně zpracováváme formou Zprávy o stavu lidských práv v ČR. Míru úspěšnosti vyřešení lidsko-právních problémů lze zjistit srovnáním Zpráv z minulých let.

Aktuality v projektech a aktivitách

Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky

Dokument režisérky Zory Cejnkové z cyklu Rodinné křižovatky upozorňuje na situaci rodičů, které od jejich dětí rozdělila mříž vězení. Příběh odsouzeného muže je bezútěšnou zprávou o nulové možnosti otce vidět se svým synem, pokud si to opatrovník jeho dítěte nepřeje. Dokument ukazuje i naději v podobě činnosti skupiny mediátorů z Českého helsinského výboru, kteří se snaží zprostředkovat setkávání vězněných rodičů a jejich dětí. Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102412465-rodinne-krizovatky/311294340070004-kdyz-je-tata-za-mrizemi/ … Pokračovat ve čtení

Asistované návštěvy dětí za rodičem pokračují

Dne 13. září 2016 a 1. listopadu 2016 proběhly skupinové návštěvy dětí ve věznici Světlá nad Sázavou, při kterých asistovali odborní pracovníci ČHV. V září a v listopadu proběhla také asistovaná návštěva tří dětí za matkou ve věznici Velké Přílepy. Poslední návštěva ve věznici Světlá v tomto roce proběhne dne 6. prosince 2016. Jménem všech dětí i jejich rodičů děkujeme všem individuálním dárcům i MPSV, kteří tyto návštěvy finančně či jinak podpořili. Šťastná shledání, … Pokračovat ve čtení

Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které pro děti a rodiny ve věznici zajištují včetně provozu  návštěvních center, kde s rodinami pracují a  poskytují jim informace.        Kromě shrnutí problémů, se kterými se děti s rodičem ve výkonu trestu … Pokračovat ve čtení

Dne 21. června 2016 úspěšně proběhla druhá asistovaná návštěva dětí ve věznici Velké Přílepy

ČHV dětem a jejich doprovodu zajistil a uhradil dopravu z dětského domova do věznice a zároveň zástupkyně ČHV Lucie Rybová děti doprovodila do věznice, kde jim asistovala během návštěvy. Návštěvy ve věznici v Přílepech se účastnily čtyři děti ve věku od 2 do 13 let a dvě odsouzené matky. Děkujeme pracovníkům ostrahy věznice za vlídnou asistenci dětem i doprovodu během vstupu do věznice a také vedení věznice za vstřícnost a pochopení pro … Pokračovat ve čtení