Činnost Etické komise nebude ukončena

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek rozhodl, že činnost Etické komise pro ocenění účastníků odboje proti komunismu bude pokračovat i po roce 2022. Původně se předpokládalo, že její činnost bude ukončena, protože nebude mít komise do dvou let žádnou agendu. Tyto předpoklady se ale neprokázaly, jelikož od června letošního roku prudce vzrostly žádosti o vydání osvědčení účastníku odboje a odporu proti komunismu. Ministr spravedlnosti tak svůj návrh na ukončení činnosti komise k roku 2022 již vládě předkládat nebude.

Důvodem původní navrhované právní úpravy měla být skutečnost, že agenda upravená zákonem o třetím odboji se s přibývajícími lety utlumuje. Předpokládalo se, že v řádu několika let bude nápor věcí předložených Etické komisi k rozhodnutí minimální. Při návrhu se vycházelo jak ze statistik vedených od r. 2011 do konce prvního pololetí letošního roku sekcí Legislativní rady vlády ve vztahu k Etické komisi, tak z informací získaných za období let 2011–2017 od Ministerstva obrany, tj. správního orgánu, který v záležitostech třetího odboje rozhoduje jako prvostupňový orgán.

Ministerstvo obrany ale následně informovalo, že od června letošního roku byl na Ministerstvu obrany zaznamenán vysoký nárůst žádostí o vydání osvědčení účastníků odboje a odporu proti komunismu. Ministerstvo obrany zároveň oznámilo, že počet žádostí o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu bude v nejbližších letech pravděpodobně znovu narůstat, protože bude několik žádostí podávaných tzv. jinými osobami za již zemřelé účastníky odboje a odporu proti komunismu. S nárůstem žádostí podaných ke správnímu orgánu prvního stupně tak můžeme očekávat i opětovný nárůst odvolání, popř. podnětů k zahájení přezkumného řízení a žádostí o obnovu řízení podaných k odvolacímu správnímu orgánu, tj. k Etické komisi.

Zdroj: https://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=361732

Komentáře jsou zakázány.