Česká republika nesplnila doporučení ke zlepšení situace v oblasti lidských práv

Organizace hájící práva žen sdružené v České ženské lobby, Český helsinský výbor a Liga lidských práv upozornily OSN na skutečnost, že Česká republika nesplnila celou řadu doporučení na zlepšení situace v oblasti lidských práv.

Česká republika stále nesplnila doporučení týkající se zajištění svobodné volby způsobu a místa porodu. Rovněž nebyly doposud odškodněny ženy, které se musely podrobit nedobrovolné sterilizaci. Je také možné se nadále v nemocnicích setkávat s postupy, které jsou v rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace, ať už jde například o poskytování péče bez informovaného souhlasu pacientky či oddělování matek od jejich novorozenců.

V listopadu 2017 bude Česká republika po čtyřech letech podrobena přezkumu situace v oblasti ochrany a zajištění lidských práv v rámci tzv. Univerzálního periodického přezkumu Organizace spojených národů.

Více na:
http://www.invarena.cz/?p=27840

Komentáře jsou zakázány.