Agenda ochrany práv dětí v činnosti Výboru pro práva dítěte na rok 2019

  1.  Zákaz tělesných trestů – stížnost APPROACH proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy
  2. Transformace systému péče o ohrožené děti
  3. Kojenecké ústavy + stížnost ERRC a MDAC proti České republice k Evropskému výboru pro sociální práva Rady Evropy (Eva Petrová z KVZ a Diana Šmídová)
  4. Represe dětí v ochranné či ústavní výchově
  5. Dětský ombudsman
  6. Povinné zastoupení dětí advokátem
  7. Vzdělávání policie a metodické vedení práce s dětmi ohroženými násilím
  8. Obchod s dětmi

Více na: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/zasedani-vyboru-15–ledna-2019-a-prijata-usneseni-171833/

Komentáře jsou zakázány.