Trestní řízení s autory petice o nesouhlasu s vedením gymnázia v S. považujeme za nepřípustné

Český helsinský výbor je znepokojen situací autorů petice, s nimiž je již několik měsíců vedeno trestní řízení. Uvedené naznačuje, že i po letech budování svobodné demokratické společnosti dochází k umlčování kritiky hrozbou trestněprávního postihu. Jakkoliv není možné zabránit tomu, aby jednotlivé osoby využívaly k řešení problémů podání trestního oznámení, je dle našeho názoru možné zabránit situacím, jako je tato, správným postupem orgánů činných v trestním řízení, které budou respektovat základní lidská práva, a šikaně oponentů nedají prostor

Český helsinský výbor je znepokojen situací autorů petice, která vznikla v červnu roku 2012 v návaznosti na rozhodnutí konkurzní komise doporučit opětovně do funkce stávajícího ředitele gymnázia v S.

Petice, kterou vytvořili dnes již bývalí studenti gymnázia, zpochybňovala vhodnost tohoto doporučení. Kritizovala zejména špatný technický stav budovy školy, nedostatky v přístupu kantorů k výuce a jednostranné (přírodovědné) zaměření zájmových aktivit, které škola podporuje. Uvedené nedostatky, které autoři petice během svého studia vnímali, byly spojovány právě s působením stávajícího ředitele, kterému byl vyčítán nedostatek manažerských schopností.

Ředitel školy po krátké korespondenci s autory petice, v rámci níž byl vyzván ke zveřejnění koncepce rozvoje školy, podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro trestný čin pomluvy ve smyslu ustanovení § 184 trestního zákoníku. V tomto trestním oznámení pak jmenovitě uvedl nejen oba autory petice, ale i některé účastníky diskuse, která se kolem textu petice a stavu gymnázia rozvířila na sociální síti.

Jakkoliv zarážející je takové jednání ze strany ředitele školy, tedy osoby, která by měla být morálně na výši a schopna komunikovat s oponenty i unést ostrou kritiku, skutečně alarmující je přístup orgánů činných v trestním řízení v dané kauze. Byť se dle našeho názoru nejedná o nikterak komplikovaný skutkový stav a k trestnému činu pomluvy existuje velké množství judikatury, v současnosti je to již téměř rok od podaného trestního oznámení a výsledek zatím není znám. Probíhající řízení s autory petice, kteří jsou stále studenty (vysokých škol) pro ně představuje zátěž jak finanční, spojenou zejména s náklady na právní zastoupení, tak psychickou, neboť ani po tak dlouhé době není zřejmé, jaký bude jejich další osud a zda bude mít celý incident dopad i na jejich budoucí kariéru.

Český helsinský výbor považuje za velmi znepokojivé, že i po letech budování svobodné demokratické společnosti dochází k umlčování kritiky hrozbou trestněprávního postihu. Jakkoliv není možné zabránit tomu, aby jednotlivé osoby využívali k řešení problémů podání trestního oznámení, je dle našeho názoru možné zabránit situacím, jako je tato, správným postupem orgánů činných v trestním řízení, které budou respektovat základní lidská práva, a šikaně oponentů nedají prostor.

Český helsinský výbor zároveň považuje tuto kauzu za signál směrem k zákonodárcům. Z osudů autorů petice je zřejmé, že existence trestného činu pomluvy ve stávajícím podobě může být účinnou zbraní v boji proti projevům občanských postojů. Klademe si otázku, zda je na místě trestat, byť třeba nepravdivá, ale velmi často také „nepohodlná“ vyjádření, navíc pod pohrůžkou uložení trestu odnětí svobody?

Český helsinský výbor vyjadřuje touto cestou podporu autorům petice. Věříme, že ponaučení, které si ze své zkušenosti odnesou, bude, že má smysl angažovat se, upozorňovat na nedostatky a vyvolávat veřejnou diskusi, a to i za cenu dočasných komplikací. Věříme, že se přesvědčí, že státní moc nechrání ty mocnější, ale ty, kteří jsou v právu.

Komentáře jsou zakázány.