Podnět ČHV Výboru proti mučení Rady vlády ČR pro lidská práva

Dne 27. června 2013 jsme se obrátili na Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády ČR pro lidská práva s podnětem, který se týká řízení o vydávání osob k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu (extradice). Nejčastěji se přitom jedná o země bývalého Sovětského svazu. Výbor jsme vyzvali, aby apeloval na členy vlády ČR ve směru změny stávající praxe v extradičních věcech.

V jednotlivých extradičních případech, které v rámci našich aktivit monitorujeme, se totiž často setkáváme ze strany příslušných státních orgánů s pochybeními, které ve svém důsledku znamenají nerespektování ochrany lidských práv jednotlivce. V rámci podnětu jsme proto zpracovali analýzu daného tématu z pohledu problematických otázek, s nimiž se při monitoringu konkrétních případů setkáváme.

Podnět jsme zaslali na vědomí také Zmocněnkyni vlády pro lidská práva, kterou jsme současně požádali o uspořádání kulatého stolu za účelem otevření diskuse na toto téma, a Výboru pro práva cizinců.

Komentáře jsou zakázány.