Hledáme všechny osoby (ženy i muže), které byly v letech 1966 až 2012 proti své vůli nebo bez tzv. informovaného souhlasu či se souhlasem jiné osoby (např. opatrovníka u osob se zdravotním postižením) sterilizovány

Český helsinský výbor dlouhodobě prosazuje mimosoudní odškodnění všech protiprávně sterilizovaných osob vládou. Počátkem roku 2014, proto zaslal všem dotčeným resortům (ministerstvo pro lidská práva, ministerstvo spravedlnosti a ministerstvo práce a sociálních věcí) jím vypracované hotové znění zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Text zákona naleznete zde. Informace o projektu, v rámci něhož zákona vznikl, naleznete zde.

Ředitelka Českého helsinského výboru se od června 2014 účastní nově ustavené meziresortní pracovní skupiny, která připravuje návrh věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob. Věcný záměr má být do konce roku 2014 předložen vládě.

Vámi poskytnuté informace mohou velmi přispět zejména při navrhování podmínek odškodnění a při stanovení výše odškodnění nebo formy dalších kompenzací či pomoci.

Kontaktujte nás a sdělte nám svoje zkušenosti či dejte kontakt na osobu, která byla (mohla být) v minulosti poškozena. 

Pokud váháte s odpovědí na níže položené otázky, měl/a byste se s námi poradit.  

 • Nesouhlasil/a jste se sterilizací?
 • Neřekli vám, co sterilizace přesně znamená? Nebo jaké jsou další možnosti předcházení početí?
 • Zeptali se vás na sterilizaci těsně před porodem nebo dokonce až po něm, a vy jste tak neměl/a dostatek času na rozmyšlenou?
 • Nutil vás ke sterilizaci lékaři nebo sestry? Například tvrzením, že když se nenecháte sterilizovat, umřete vy nebo vaše miminko?
 • Nutila vás ke sterilizaci sociální pracovnice? Například výhrůžkami, že vám vezmou dítě, když nepůjdete na sterilizaci? Slíbili vám za podstoupení sterilizace peněžní dávku?
 • Podepsal za Vás souhlas se sterilizací Váš opatrovník?   

Proč? Čeho chceme dosáhnout?

V současnosti nemají poškozené ženy/muži, kteří v letech 1972 až 2012 podstoupili sterilizaci, aniž by byly dodrženy zákonné či mezinárodní standardy svobodného a informovaného souhlasu pacienta/pacientky s provedením zákroku možnost získat za protiprávní sterilizaci odškodnění, neboť jejich případy jsou před soudy již promlčeny. Přesto nebo právě proto Český helsinský výbor dlouhodobě prosazuje mimosoudní odškodnění všech osob vládou.

Osobní informace, které nám poskytnete, nikomu NEPŘEDÁME ani NEZVEŘEJNÍME.

Co se bude dít dál? Pokud se nám ozvete, budeme vás kontaktovat, abychom:

 • zodpověděli vaše otázky
 • zjistili informace o tom, jak ve vašem případě sterilizace probíhala
 • pomohli vám získat podklady pro další postup. Doporučujeme například všem poškozeným, aby si co nejdříve v nemocnici vyžádali svou zdravotnickou dokumentaci. Žádat můžete například takto.
 • všechny případy protiprávně sterilizovaných osob budeme evidovat a v případě přijetí odškodňovacího zákona budeme oběti informovat.

Obraťte se na Český helsinský výbor.

Kontaktní osoba:

 • Mgr. et Mgr. Lucie Rybová
 • ředitelka ČHV, právnička
 • tel: + 420 602 646 940
 • email:

nebo vyplňte dotazník

a pošlete jej vytištěný a podepsaný na adresu:

 • Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Komentáře jsou zakázány.