Zruší Ústavní soud zdanění církevních restitucí?

Zdaněním náhrad, které stát církvím vyplácí v rámci restitucí, se bude zabývat příští týden Senát. Protože se očekává, že Sněmovna veto Senátu přehlasuje, avizují senátoři napříč politickým spektrem, že se obrátí na Ústavní soud, aby zdanění církevních náhrad zrušil. Ústavní soud tento týden naznačil svůj postoj.

Ústavní soud vynesl nález v případu českokrumlovské římskokatolické prelatury. Ve sporu šlo o několik pozemků v katastrálním území Besednice. Ty představují historický církevní majetek a jako takové se podle názoru církve neměly nikdy stát společným vlastnictvím města Trhové Sviny a městyse Besednice. Místní samospráva odvozuje vlastnictví pozemků od lesního družstva, které s nimi mělo v minulosti hospodařit.

Ústavní soud v souvislosti s projednávaným případem publikoval právní větu, která obsahuje možný budoucí postoj Ústavního soudu ke zdanění církevních náhrad.

V tomto konkrétním případě českokrumlovská římskokatolická prelatura na svůj původní historický majetek nedosáhla. Rozsah vydávaného majetku i okruh osob povinných k jeho vydání totiž podle názoru Ústavního soudu spočívá na uvážení zákonodárce a církev v tomto případě usilovala o majetek, na který restituce nedopadá. S tím, že církve část svého původního majetku restituovat nebudou, však podle Ústavního soudu zákon o církevních restitucích výslovně počítá, a právě proto jim stát za takový nevydatelný majetek vyplácí finanční náhradu. V této souvislosti podle Ústavního soudu z ústavně konformního výkladu smluv uzavřených mezi státem a církvemi plyne, že církve mají legitimní očekávání, že dohoda v těchto smlouvách obsažená bude jako výsledek jednání státu s dotčenými církvemi dodržována.

Cílem návrhu zákona, kterým se bude Senát zabývat už příští týden, je však finanční náhradu vyplácenou církvím zdanit od příštího roku devatenáctiprocentní sazbou. Dosud tato náhrada dani nepodléhá.

Protože však návrh zákona uzavřené smlouvy změnit nemůže a církve na jejich změnu nepřistoupily, hrozí, že se zdanění náhrad ocitne s těmito smlouvami rozporu, pokud Sněmovna očekávané veto Senátu přehlasuje a prezident návrh zákona podepíše. Přitom právě dodržování uzavřených smluv, jak vyplývá z aktuálního nálezu, pokládá Ústavní soud za legitimní nárok církví. Pravděpodobnost, že by Ústavní soud mohl zdanění finančních náhrad vyplácených církvím zrušit, pokud mu takový návrh skupina senátorů skutečně zašle, se tímto nálezem zvýšila.

Více na:  http://www.ceska-justice.cz/2019/02/analyza-ustavni-soud-naznacil-ze-by-mohl-zdaneni-cirkevnich-restituci-zrusit/

Komentáře jsou zakázány.