Zpráva ČHV z monitorovacích návštěv vazebních věznic

Český helsinský výbor (ČHV), který se již od svého založení v roce 1988 věnuje dodržování lidských práv také v oblasti vězeňství, uskutečnil se souhlasem Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR v říjnu a listopadu 2012 monitorovací návštěvy v šesti vazebních věznicích a vyhotovil zprávu, která se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu a podmínek výkonu vazby.

Mezi zkoumané oblasti patří špatné zacházení, umisťování obviněných, materiální a sociální podmínky, zdravotní péče, kontakt s vnějším světem, informovanost obviněných o jejich právech, vnitřní řády věznic a některé další otázky. Předkládaná zpráva si však neklade za cíl obsáhnout všechny problémy současného vězeňství při výkonu vazby, nýbrž je jejím záměrem poukázat na okruhy otázek, s nimiž se ČHV při monitorovacích návštěvách jednotlivých věznic opakovaně setkal, doporučit možná řešení a vyvolat diskusi za účelem dosažení kýžených pozitivních změn.

Celé znění Zprávy Českého helsinského výboru z monitorovacích návštěv vazebních věznic je dostupné zde.

Komentáře jsou zakázány.