Zástupkyně ombudsmana zveřejnila zprávu o šetření policejního zákroku v Teplicích – k úmrtí zadrženého došlo již během zákroku, který nebyl profesionální

Vzhledem ke zvýšenému zájmu veřejnosti i médií o průběh šetření policejního zákroku v Teplicích z června letošního roku přistoupila zástupkyně veřejného ochránce práv k mimořádnému zveřejnění anonymizované zprávy o šetření. Zástupkyně ombudsmana tak chce předejít možnému nekontrolovanému publikování pouze částí zprávy bez patřičného kontextu poté, co dokument poskytla žadateli podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zároveň důrazně upozorňuje, že šetření dosud neuzavřela, své závěry shrne v závěrečném stanovisku, případně bude postupovat dál dle zákona. Uveřejnění zprávy není sankcí ve smyslu zákona o veřejném ochránci práv.

„V šetření, které jsem zahájila z vlastní iniciativy, jsem se zaměřila na zákonnost postupu policie a přiměřenost použití donucovacích prostředků. Mé šetření v žádném ohledu nenahrazuje postupy orgánů činných v trestním řízení,“ předeslala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková s tím, že ve zprávě vycházela z podkladů poskytnutých Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. K dispozici měla také výpovědi osádky prvního sanitního vozu a dva – veřejnosti známé – videozáznamy ukazující jednání muže i zákrok policistů.

Ve zprávě o šetření podrobně shrnula časový sled událostí, jak jej popisovali různí aktéři. V právním hodnocení se věnuje postupu policie a to v několika fázích zákroku. Zmiňuje také svůj pohled na postup orgánů vnitřní kontroly a techniku donucovacích prostředků. Ke zprávě o šetření se následně vyjádřil ústecký policejní ředitel.

Podle Moniky Šimůnkové je zveřejnění zprávy o šetření mimořádný krok: „Našim hlavním cílem bylo předejít případným dezinterpretacím zprávy o šetření, kterou jsme poskytli žadateli na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Upřednostnila bych, kdybychom mohli materiály k případu zveřejnit až po skončení celého šetření. Proto také zatím nebudu naše závěry podrobněji komentovat. V současné době s kolegy intenzivně pracujeme na textu závěrečného stanoviska.“ shrnula svůj postoj zástupkyně ombudsmana.

Ze zveřejněné zprávy (celý text je v odkazu) ovšem vyplývají zásadní zjištění, která potvrzují dřívější pochybnosti o nepřiměřenosti zákroků a úmrtí zadrženého během zákroku nikoliv v nemocnici nebo v sanitce, jak bylo opakovaně tvrzeno do medií veřejnosti. I samotné interní kontrolní vyšetřování vykazuje znaky zanedbání či dokonce úmyslného přehlížení klíčových svědkům, což ukazuje na zásadní systémové mezery při vyšetřování trestných činů policistů.             

 
Shrnutí závěrů

Policisté zasahující na místě pochybili tím, že:

 * záchrannou službu volali až s tříminutovým zpožděním, ačkoli nutnost lékařského ošetření byla od počátku zjevná s ohledem na zdravotní stav pana A. (ovlivnění návykovou látkou, vytékání krve z úst),

* nikdo z policistů nemonitoroval zdravotní stav osoby, vůči níž zákrok směřoval, a včas nezjistil, že tento člověk přestal vykazovat známky života, což považuji za porušení zásady přiměřenosti zakotvené v § 11 zákona o Policii ČR a porušení povinnosti dle § 53 odst. 5 zákona o Policii ČR dbát na to, aby donucovací prostředek nezpůsobil osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního jednání a

* po kolapsu pana A. mu nesejmuli pouta z rukou a nezahájili okamžitou resuscitaci vlastními silami. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje pochybilo tím, že při interním šetření události nedostatečně zjistilo skutkový stav, když zcela opominulo absenci výpovědí osádky prvního vozidla zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“), které mají pro hodnocení postupu policistů zásadní význam, neboť obsahují informace o zdravotním stavu pana A. svědčící o jeho kolapsu ještě před příjezdem prvního vozidla ZZS.

Tento nedostatek by v konečném důsledku mohl vést k nenaplnění požadavků na účinné vyšetřování.

Text zprávy zde: https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/9880

Komentáře jsou zakázány.