Zástupci ČHV prezentovali situací dětí s rodičem ve výkonu trestu na první odborné konferenci

Dne 22. listopadu 2016 se ředitelka ČHV Lucie Rybová zúčastnila první odborné konference k problematice dětí s rodičem ve výkonu trestu pořádané spolkem Za Branou v Praze. Konference se zúčastnili  mimo jiné i zahraniční hosté z Velké Británie, kteří prezentovali řadu služeb, které pro děti a rodiny ve věznici zajištují včetně provozu  návštěvních center, kde s rodinami pracují a  poskytují jim informace.       

Kromě shrnutí problémů, se kterými se děti s rodičem ve výkonu trestu potýkají, L. Rybová nastínila i možné změny  (koncepční, metodické, legislativní i praktické), které by mohly situaci dětí i rodin odsouzených osob zlepšit.  

O některých změnách (např. pilotování a uzákonění možnosti dětí komunikovat s rodičem přes Skype) probíhají nyní jednání mezi zástupci ČHV a Ministerstvem spravedlnosti.

Prezentace z konference je ke stažení zde.

Více ke konferenci na http://www.zabranou.cz/news/ct-cro-a-blesk-o-konferenci-za-branou-o-rodinach-a-detech-odsouzenych/

Komentáře jsou zakázány.