Zástupci ČHV podpořili stanovisko AEDH k situaci v Evropě

Ve dnech 7. a 8. května 2016 se ve Vídni konala valná hromada Evropské asociace na obranu lidských práv (AEDH). Setkání se zúčastnila za ČHV Kristýna Vejvodová a také člen ČHV Petr Uhl, který byl nově zvolen členem výkonného výboru AEDH.

V průběhu valné hromady jednotliví členové AEDH diskutovali o současném stavu Evropské unie se zaměřením na žalostnou situaci týkající se lidských práv. Výsledkem této diskuze bylo vytvoření stanoviska AEDH vyjadřujícího znepokojení s politikou vlád jednotlivých členských států, které se uchylují k údajným národním zájmům ve snaze vyhnout se řešení světových krizí. AEDH proto vyzývá k vytvoření spojenectví evropských občanů, obyvatel a organizací, které by čelilo současnému směřování evropské politiky a uznávalo by lidská práva a jejich ochranu.

Znění stanoviska přijatého na valné hromadě AEDH naleznete na: http://www.aedh.eu/Statement-of-the-General-Assembly.html

Komentáře jsou zakázány.