Zaměstnavatele lidí s handicapy může veřejnost nominovat do soutěže Stejná šance

Již po osmé může široká veřejnost prostřednictvím soutěže Stejná šance nominovat zaměstnavatele, kteří umožňují pracovní uplatnění lidem se zdravotním znevýhodněním.
Soutěži poskytlo záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Letošní ročník soutěže odstartoval začátkem března a koná se v sedmi krajích: Karlovarském, Libereckém, Středočeském, Ústeckém, Jihomoravském, Jihočeském a v Praze.
Cílem soutěže je veřejně ocenit zaměstnavatele, kteří pomáhají zapojit zdravotně znevýhodněných do práce a pomáhají rovněž tak k jejich začlenění do společnosti.

Zaměstnavatele, kteří při otázce uplatnění člověka s postižením hledají možnosti a nacházejí řešení namísto toho, aby se zalekli nějakých limitů – neboť vstřícnost a dobrá vůle nemají hranice je potřeba podle MPSV ocenit.

Rovněž má soutěž napomoci k rozšíření myšlenky zaměstnávání lidí s postižením směrem k široké veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům. „Oceněné firmy by měly sloužit jako vzor toho, jak firma může projevit svoji společenskou odpovědnost,“ uvedla Pavla Baxová, ředitelka obecně prospěšné společnosti Rytmus.

Jednotlivé nominace posoudí a vyhodnotí odborná porota. Výsledky soutěže budou za každý kraj vyhlášeny na slavnostním setkání. Více informací včetně termínů pro příjem nominací a kontaktů na organizátory v jednotlivých krajích naleznete na www.stejnasance.cz.

Více na: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33080/TZ_MPSV_-_soutez_Stejna_sance_rev_4-4.pdf

Komentáře jsou zakázány.