Žádost ČHV na Radu guvernérů pro vysílání (federální agenturu USA) v záležitosti diskriminačního jednání Rádia Svobodná Evropa

Český helsinský výbor se obrací na nového předsedu Rady guvernérů pro vysílání (BBG) s žádostí, aby se BBG zasadila o smírné ukončení soudních řízení, která vede Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda se sídlem v Praze a která byla vyvolána nespravedlivou pracovní politikou rozhlasové stanice vůči svým zahraničním zaměstnancům. ČHV především žádá změnu samotné politiky v oblasti zaměstnávání cizinců, která by zabránila diskriminačnímu jednání a podobným soudním řízením v budoucnu.

Informace o předchozím vývoji a našich aktivitách v této kauze jsou dostupné zde:

  • http://old.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2013030601
  • http://helcom.cz/view.php?cisloclanku=2012083001 
  • http://helcom.cz/view.php?cisloclanku=2012100802

Komentáře jsou zakázány.