Vzniká národní romská platforma, půda pro diskusi o všech důležitých romských tématech

Příprava vzniku národní romské platformy byla hlavním bodem jednání mezi koalicí romských a proromských neziskovek s ministrem pro lidská práva Jiřím Dienstbierem. Romská národní platforma by měla být půdou pro diskusi o všech základních „romských tématech“ mezi všemi důležitými aktéry – politiky, úřady, odborníky, aktivisty, ale také třeba školami nebo policií.

Platforma by se měla také podílet na monitoringu naplňování vládní Strategie romské integrace do roku 2020. Koalice romských neziskových organizací by měla na půdě platformy plnit roli „proromské lobyistické skupiny“. Na úrovni Evropské unie funguje už od roku 2009 Evropská platforma pro romskou inkluzi, která zajišťuje dialog mezi evropskými politiky a romskými neziskovkami a odborníky. Právě po jejím vzoru by měly vznikat i platformy národní.

Kromě vzniku platformy se na setkání diskutovalo i o několika dalších zásadních bodech:

  • Podle představitelů neziskovek je nezbytné, aby Romové měli zastoupení v monitorovacích výborech a pracovních skupinách operačních programů rozdělujících finance z EU
  • Za důležité považují neziskovky a odborníci také přenastavení prirorit v rámci některých dotačních titulů, například tak, aby dotace umožnily nezávislé fungování malých lokálních neziskových organizací
  • Za zásadní považují i to, aby vláda přijala návrh zákona na odškodnění obětí protiprávní sterilizace a učinila konečně jasné kroky k odstranění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku, na místě bývalého romského koncentračního tábora.

Setkání s ministrem Dienstbierem se kromě neziskových organizací účastnili i zástupci Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.

Více na http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/vznika-narodni-romska-platforma-puda-pro-diskusi-o-vsech-dulezitych-romskych-tematech

Komentáře jsou zakázány.