Výzva ministrovi zahraničních věcí v záležitosti extradicí

Český helsinský výbor je velice znepokojen vývojem v extradičních případech, které dlouhodobě monitoruje. Jde o řízení, jejichž předmětem je vydání dotčených osob k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do zemí bývalého Sovětského svazu, zejména Ruské federace a Gruzie. Ministr spravedlnosti totiž v nedávné době rozhodl o povolení vydání těchto osob k trestnímu stíhání nebo výkonu trestu do Ruské federace či Gruzie přesto, že nezávislé vládní i nevládní mezinárodní organizace, monitorující situaci v Ruské federaci a Gruzii, se ve vztahu k dodržování práva na spravedlivý proces a vězeňským podmínkám v těchto zemích staví stále velmi kriticky.

Je tak zřejmé, že soudy a následně i ministr spravedlnosti nemohli vzít náležitě v potaz obsah zpráv o stavu lidských práv v Ruské federaci a Gruzii, které byly předloženy na sobě nezávislými zdroji včetně Českého helsinského výboru, a přikládat jim patřičnou důležitost. Pakliže z nich plyne, že v dožadujícím státě je špatné zacházení systematické a běžné, jako je tomu v případě Ruské federace a Gruzie, je dle našeho názoru nepřípustné vyžádanou osobu do takového státu vydat.

S ohledem na to, že ochrana lidských práv je prioritou zahraniční politiky České republiky, která je mj. členem Rady pro lidská práva při OSN, jsme se obrátili s výzvou na ministra zahraničních věcí s žádostí o intervenci v uvedených případech.

Text výzvy je dostupný zde.

Komentáře jsou zakázány.