Vyšla metodika řešení krizových a havarijních situací – Asistence lidem s disabilitou při katastrofách

Ministerstvo vnitra vydalo příručku, která vznikla v rámci evropského projektu EUNAD Implementace. Projekt se zaměřoval na potřeby a specifika interakce a komunikace členů zasahujících složek a dalších pomáhajících s lidmi s různými typy postižení v kontextu krizí, katastrof a traumatu.

Příručka je stručnější variantou výstupní publikace „Assisting People with Disabilities in Case of Daster“, kterou vydal v roce 2017 Německý federální úřad pro civilní ochranu a asistenci při katastrofách, zároveň je přizpůsobena českému prostředí. Partnerem projektu za Českou republiku byla Karlova Univerzita v Praze, dále Ministerstvo vnitra ČR a Policie ČR. Svojí odborností přispěl do projektu také Hasičský záchranný sbor ČR, který se této problematice věnoval i předtím.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra zde.

Komentáře jsou zakázány.