Vyjádření Českého helsinského výboru k postoji městské části Prahy 1 k vystavení šibenic na demonstraci proti migraci

Jsme zaskočeni a ohromeni výrokem nejmenovaných odpovědných činitelů Prahy 1 k této skandální záležitosti. Je další dokladem rozkladu demokratické společnosti, která ústy svých volených zástupců nejenom, že neodmítá nedemokratické a násilné projevy, ale bagatelizuje je v jakémsi právním pozitivismu, kterým se zbavuje odpovědnosti.

Jasné a neskrývané vyhrožování odpůrcům a lidem jiného názoru nepovažují dokonce ani za přestupek, neboť ten podle nich může nastat pouze tehdy, pokud má někdo předmět, kterým lze druhého zranit, nebo kdyby prý z chování účastníků vyplývalo, že předmět má sloužit k násilí či pohrůžce násilím. Šibenice zřejmě podle těchto lidí slouží jako hračka nebo zábavní předmět. Na této demonstraci zaznělo jistě několik projevů, které byly namířeny proti migrantům a jejich zastáncům. Souvislost je jasná.

Násilí předcházejí vždy silná slova, na která nikdo nereaguje. Násilí přichází vždy za nezájmu, mlčení a bagatelizování jeho projevů. Odpovídat by se měli ti, kdo takovéto rozhodnutí vydali, protože právě oni umožňují, aby v naší zemi nabývali síly a moci ti, kteří demokracií a jejími prostředky opovrhují.

Již jenom třešničkou na dortu je zpráva, že ministerstvo vnitra tento rozklad Prahy 1 mělo už od října, ale jakýsi úředník je údajně kamsi založil. Dokladuje to nezájem ministerstva přesto, že ministr Chovanec žádal prošetření tohoto postoje Prahy 1.

Vyzýváme k prošetření tohoto postupu Prahy 1 a k důslednému odsouzení takovýchto projevů fašismu.

Členové předsednictva ČHV

Komentáře jsou zakázány.