Vláda zamítla dva návrhy na změny zákonů ulehčující lidem jednání s úřady včetně povinnosti úřadu informovat o možnosti podat žalobu proti správnímu rozhodnutí

Vláda zamítla na jednání dne 11. ledna 2019 dva návrhy veřejné ochránkyně práv na změny zákonů směřující k podpoře občanů při jednání s úřady.

První návrh se týkal změny správního řádu tak, aby vysloveně umožňoval účastníkům řízení dálkově nahlížet do spisů formou zaslání kopií. Důvodem je stav, kdy přístup umožňují pouze některé úřady a mnoho lidí, kteří nemají možnost se osobně dostavit na úřad, u něhož se řízení v jejich věci vede, tak nemůže uplatit své právo seznámit se s podklady, na jejímž základě bude úřad rozhodovat.

Druhý návrh se týkal práva účastníků řízení být informován o možnosti podat proti správnímu rozhodnutí žalobu. Každý má právo na to, aby jeho záležitost byla projednána nezávislým a nestranným soudem v případě, kdy nesouhlasí s úředním rozhodnutím. Přestože je většina úředních rozhodnutí zákonná, existují i sporné případy. Úřady by na možnost soudního přezkumu měly účastníky řízení upozorňovat. Podle ombudsmanky nejde o žádnou nadměrnou zátěž pro úřady, protože by stačilo do stávajících poučení, která jsou součástí rozhodnutí, doplnit jednu standardizovanou větu o možnosti podání soudní žaloby. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení takto lidi poučují už řadu let a není důvod, aby stejně nepostupovaly i jiné správní orgány.

„Rozhodnutí vlády mě zklamalo, protože se v obou případech jednalo o jednoduché změny zákonů, které by měly pozitivní dopad na životy lidí. Pořád se mluví o elektronizaci a vstřícnosti veřejné správy, ale situace je dnes taková, že pokud lidé chtějí nahlédnout do svého spisu u konkrétního úřadu, musí mnohdy jezdit osobně stejně jako v devatenáctém století. Některé úřady přitom kopie dokumentů elektronicky zasílají a není důvod, proč by to nemohly a neměly dělat všechny,“ říká ombudsmanka Anna Šabatová a dodává: „ V druhém mém požadavku pak platí, že má každý právo na to, aby jeho záležitost byla projednána nezávislým a nestranným soudem. Proto jsem chtěla, aby úřady o této možnosti účastníky řízení povinně informovaly. Aby lidé věděli, že se mohou proti rozhodnutí úřadu, se kterým nesouhlasí, dále bránit a domáhat se tak spravedlnosti.“

Více na: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/ombudsmanka-zada-vladu-o-dve-jednoduche-zmeny-zakonu-s-velkym-prinosem-pro-lidi/

Komentáře jsou zakázány.