Vláda schválila novelu zákoníku práce v oblasti výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku

Vláda schválila návrh zákona z dílny MPSV, kterým se mění zákoník práce a další související zákony ve spojitosti s tím, aby již nadále v praxi ne docházelo k odlišnému přístupu u výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku u zaměstnanců, kterým je tato náhrada poskytována při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a tím dochází ke snížení poskytované náhrady.

Více  na https://www.mpsv.cz/files/clanky/32630/Vlada_schvalila_novelu_zakoniku_prace_v_oblasti_vypoctu_nahrady_za_ztratu_na_vydelku.pdf

Komentáře jsou zakázány.