Veřejný ochránce práv potvrdil ve svém stanovisku přednost azylového řízení před extradičním řízením

Veřejný ochránce práv poskytl na žádost Ústavního soudu své stanovisko k ústavní stížnosti, zabývající se konfliktem přednosti řízení o mezinárodní ochraně před řízením extradičním.  Ochránce upozornil, že upřednostnění řízení extradičního na úkor řízení o mezinárodní ochraně může být v rozporu hned s několika mezinárodními smlouvami, jichž je Česká republika signatářem, a zároveň i s Listinou základních práv EU, která je součástí primárního práva Evropské unie. Ochránce poskytl své stanovisko pro účely rozhodování pléna Ústavního soudu, který v této věci dne 13. 8. přijal stanovisko sp. zn. Pl. ÚS-st.37/13.

Podrobnější informace veřejného ochránce práv naleznete ZDE, text jeho stanoviska pro Ústavní soud je k dispozici ZDE.

ČHV ve stejném duchu přivítal stanovisko Ústavního soudu, viz  ZDE.

Komentáře jsou zakázány.